• TS EN 197-1'DE ADI GEÇEN TÜM ÇİMENTO TİPLERİ İÇİN:
 • KALSİYUM OKSİT (CaO)
 • POTASYUM OKSİT (K2O)
 • ÇÖZÜLMEYEN KALINTI
 • PRİZ BAŞLAMA / BİTİŞ SÜRELERİ
 • SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
 • MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
 • KLORÜR( Cl- )
 • CEM I GRUBU İÇİN MİNERALOJİK FAZLAR ( C3S, C2S, C3A, C4AF )
 • ÖZGÜL YÜZEY (BLAINE)
 • DEMİR OKSİT (Fe2O3)
 • SÜLFÜRÜK ANHİHRİT (SO3)
 • KIZDIRMA KAYBI
 • CEM IV GRUBU İÇİN PUZOLANİK ÖZELLİKLER
 • ÖZGÜL AĞIRLIK
 • ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
 • SODYUM OKSİT (Na2O)
 • SERBEST KİREÇ
 • DAYANIMLAR (2 , 7, 28GÜN VE DİĞER YAŞLAR)
 • MODÜLLER( HM, AlM, SM, LSF )