• KİL, KARKER, MARN, DEMİR CEVHERİ, BOKSİT VS. NUMUNELERDE:
  • KALSİYUM OKSİT (CaO)
  • POTASYUM OKSİT (K2O)
  • SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
  • MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
  • KLORÜR (Cl)
  • DEMİR OKSİR (Fe2O3)
  • SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
  • KIZDIRMA KAYBI
  • ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
  • SODYUM OKSİT (Na2O)