• SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
 • MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
 • KLORÜR ( Cl- )
 • DEMİR OKSİT (Fe2O3)
 • SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
 • KIZDIRMA KAYBI
 • ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
 • SODYUM OKSİT (Na2O)
 • AKTİF KİREÇ
 • KALSİYUM OKSİT (CaO)
 • POTASYUM OKSİT (K2O)
 • İNCELİK