• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde; Yakıtların Yanmasından Kaynaklanan Yıllık Emisyonların Hesaplanmasında ve Prosesten Kaynaklanan Yıllık Emisyonların Hesaplanmasında kullanılmak üzere; Her türlü hammadde ve yakıt numunelerinde Toplam İnorganik Karbon (TİC), Toplam Karbon (TC) Toplam Organik Karbon (TOC)