Yüksek Fırın Cürufu

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Cam sanayi başta olmak üzere deterjan, kimyasal madde üretimi, kağıt, tekstil vb. sanayi sektörleri için hammadde olarak kullanılan Na₂CO₃ soda külünün fiziksel ve kimyasal analizleri.

01. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

Kızdırma Kaybı Tayini

02. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

Klorür Tayini (Titrimetrik)

03. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

Sülfat (SO3) Tayini

04. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

Sülfür (S) Tayini

05. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (CaO, MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3)

06. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (CaO, MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3)

07. TS EN 196-10 - Yüksek Fırın Cürufu

Suda Çözünebilir Krom (VI) Muhtevasının Tayini

08. TS EN 196-1 - Yüksek Fırın Cürufu

Aktivite İndeksi Deneyi (7,28 Gün)

09. TS EN 196-3 - Yüksek Fırın Cürufu

Priz Başlangıç Süresinin Tayini

10. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

Toplam (CaO+SiO2+MgO) Tayini

11. TS EN 196-2 - Yüksek Fırın Cürufu

XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (Na2O, K2O)

12. TS EN 196-3 - Yüksek Fırın Cürufu

XRF ile TiO2, Mn2O3 Tayini

13. TS EN 15167-1 - Yüksek Fırın Cürufu

Rutubet Miktarı Tayini (Ek A)

14. TS EN 15167-1 - Yüksek Fırın Cürufu

Baziklik İndeksi (CaO+MgO)/(SiO2)

15. TS EN 196-6 - Yüksek Fırın Cürufu

Manuel veya Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini

16. TS EN 196-6 - Yüksek Fırın Cürufu

+ 6 mm Elek Kalıntısı

17. TS EN 196-6 - Yüksek Fırın Cürufu

+ 0,1 mm Elek Kalıntısı

18. TS EN 196-6 - Yüksek Fırın Cürufu

- 0,1 mm Elek Kalıntısı

19. TS EN 1097-3 - Yüksek Fırın Cürufu

Yığın Yoğunluğu Tayini