Madenler

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Lityum Tetra Borat/Meta Borat (66/34) eritişi sonrasında dalga boyu ayırmalı XRF cihazı ile kantitatif demir, krom cevheri ve konsatreleri, boksit, kayaç, fosfat kayaçları ve endüstriyel hammadde analizleri; Sepiolit, kaolin, feldspat, dolomit, manyezit ve kalker analizleri vb. ürünlerin analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

01. İşletme İçi Metot DT-18 (Rev. No:00) - Jeolojik Örnekler Kayaç, Toprak ve Kum - Demir Cevheri - Madenler

Demir (Fe) Miktarı Tayini XRF Spektrometre ile

02. İşletme İçi Metot DT-19 (Rev. No:00) - Jeolojik Örnekler Kayaç, Toprak ve Kum - Krom Cevheri - Madenler

Krom (Cr) Miktarı Tayini XRF Spektrometre ile

03. İşletme İçi Metot DT-71(Rev. No:00) - Madenler

Alüminyum Oksit (Al2O3), Baryum Oksit (BaO), Kalsiyum Oksit (CaO), Bakır Oksit (CuO), Potasyum Oksit (K2O), Magnezyum Oksit (MgO), Mangan Oksit (MnO2), Sodyum Oksit (Na2O), Nikel Oksit (NiO), Fosfor Pentaoksit (P2O5), Kurşun Oksit (PbO), Kükürt Trioksit (SO3), Silisyum Dioksit (SiO2), Stronsiyum Oksit (SrO), Titanyum Dioksit (TiO2), Vanadyum Pentaoksit (V2O5), Çinko Oksit (ZnO), Zirkonyum Dioksit (ZrO2)

04. İşletme İçi Metot DT-50(Rev. No:01) - Madenler

Kızdırma Kaybı Tayini

05. İşletme İçi Metot DT-50(Rev. No:01) - Madenler

Nem Tayini