Sera Gazı & Karbon

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Çevre ve şehirçilik bakanlığı "Seragazlarının Emisyonunun Kontrolü ve Takibi Yönetmeliği" çerçevesinde her türlü girdi ürünleri (hammadde, ara ürün ve çıktı ürün) ile katı yakıt analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

01. CO2 Emisyon Faktörü - Kömür, Kok

ÇŞB-Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

02. ASTM D2216 - Farin ve Hammadde (Kil, Klinker, Marn, Kum) Toprak/Kayaç

Su İçeriğinin Belirlenmesi (Rutubet Tayini)

03. İşletme İçi Metot DT-17 (Rev. No:01) (EN 13137/2001) - Farin ve Hammadde, Toprak/Kayaç

Kuru Yakma İşleminden Sonra Toplam Organik Karbon (TOC) ve Toplam Kabon (TC) Tayini (Elementel Analiz)

04. ASTM D2013/D2013M - Kömür

Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi

05. ASTM D3302 / D 3302M - Kömür

Toplam Nem Miktarı Tayini

06. ASTM D3173/D3173M - Kömür, Kok

Nem Miktarı Tayini

07. ASTM D3174 - Kömür, Kok

Kül Miktarı Tayin

08. ASTM D3175 - Kömür, Kok

Uçucu Madde Miktarı Tayini

09. ASTM D4239 - Kömür, Kok

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini, Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi

10. ASTM D5865 - Kömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini Bomba Kalorimetre Yöntemi

11. TS ISO 1928 - Kömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması, Bomba Kalorimetre Yöntemi

12. ASTM D5373 - Kömür, Kok

Karbon (C) Miktarı Tayini, Aletli Analiz Yöntemi

13. İşletme İçi Metot DT-17 (Rev. No:01) (EN 13137/2001) - Farin ve Hammadde, Toprak/Kayaç

Toplam Inorganik Karbon (TIC) Hesaplama Yöntemi