Soda Külü

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Cam sanayi başta olmak üzere deterjan, kimyasal madde üretimi, kağıt, tekstil vb. sanayi sektörleri için hammadde olarak kullanılan Na₂CO₃ soda külünün fiziksel ve kimyasal analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

01. ASTM E359 - Soda Külü (Sodyum Karbonat (Na₂CO₃))

Toplam Alkalinite Tayini, Titrimetrik Metot

02. ASTM E359 - Soda Külü (Sodyum Karbonat (Na₂CO₃))

Sodyum Bikarbonat Tayini, Titrimetrik Metot

03. ASTM E359 - Soda Külü (Sodyum Karbonat (Na₂CO₃))

Klorür Tayini Yoluyla Sodyum Klorür İçeriği Belirlenmesi, Titrimetrik Metot

04. ASTM E359 - Soda Külü (Sodyum Karbonat (Na₂CO₃))

Sülfat Tayini Yoluyla Sodyum Sülfat İçeriğinin Belirlenmesi Gravimetrik Metot

05. TS ISO 746 - Soda Külü (Sodyum Karbonat (Na₂CO₃))

Çözünmeyen Madde Tayini Gravimetrik Metot

06. İşletme İçi Metot (DT-D01 Rev.00) - Soda Külü

Demir Tayini

07. ASTM E 359 - Soda Külü

Ebat Tayini

08. ASTM E 359 - Soda Külü

Kızdırma Kaybı Tayini

09. TS 525 - Soda Külü

Kızdırma Kaybı Tayini