Uçucu Kül ve Taban Külü

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Cam sanayi başta olmak üzere deterjan, kimyasal madde üretimi, kağıt, tekstil vb. sanayi sektörleri için hammadde olarak kullanılan Na₂CO₃ soda külünün fiziksel ve kimyasal analizleri.

01. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Kızdırma Kaybı Tayini

02. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Klorür Tayini (Titrimetrik)

03. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Sülfat (SO3) Tayini

04. TS EN 451-1 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Uçucu Külde Serbest Kalsiyum, Oksit Muhtevasının Tayini

05. TS EN 197-1 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Reaktif SiO2 Tayini

06. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (CaO, MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3)

07. TS EN 196-10 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Suda Çözünebilir Krom(VI) Muhtevasının Tayini

08. TS EN 196-1 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Aktivite İndeksi Deneyi (28, 90 Gün)

09. TS EN 196-3 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Genleşme Tayini

10. TS EN 196-3 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Priz Başlangıç Süresinin Tayini

11. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Toplam (SiO2+Al2O3+Fe2O3) Tayini

12. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (Na2O, K2O)

13. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Toplam P2O5 Tayini

14. TS EN 196-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Toplam Alkali Tayini (Na2O+0,658 K2O)

15. TS EN 197-1 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Reaktif Kalsiyum Oksit (R. CaO)Tayini

16. TS EN 451-2 - Uçucu Kül ve Taban Külü

Uçucu Külde Islak Eleme ile İncelik Tayini (45 µ Elek Kalıntısı)

17. İşletme İçi Metot DT-32(Rev. No:01) - Uçucu Kül ve Taban Külü

Piknometre ile Özgül Ağırlık Tayini