Katı Yakıt

İzanLab

İZANLAB LABORATUVARLARI A.Ş.

Çevre ve şehircilik bakanlığının yetkili analiz laboratuvarı olarak "ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" kapsamında kömür ve kok analizlerinin yapılmasının yanı sıra özel müşterilerimiz için de kömür ve koka yönelik fiziksel ve kimyasal analizleri yapmaktayız.

01. ASTM D2013/D2013M - Kömür

Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi

02.TS 4744 - Kahverengi Kömür, Linyit

Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi

03. TS ISO 589 - Yöntem B2 - Taşkömürü

Toplam Nem Miktarı Tayini

04. ISO 579 - Kok

Toplam Nem Miktarı Tayini

05. ASTM D3302 / D 3302M - Kömür

Toplam Nem Miktarı Tayini.

06. ASTM D3173/D3173M - Kömür, Kok

Nem Miktarı Tayini

07. ASTM D3174 - Kömür, Kok

Kül Miktarı Tayini

08. ASTM D3175 - Kömür, Kok

Uçucu Madde Miktarı Tayini

09. ASTM D5865 - Kömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini, Bomba Kalorimetre Yöntemi

10. TS ISO 1928 - Kömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması, Bomba Kalorimetre Yöntemi

11. ASTM D4239 - Kömür, Kok

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini, Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi

12. ASTM D5373 - Kömür, Kok

Karbon (C) Miktarı Tayini, Aletli Analiz Yöntemi

13. ISO 562 - Taşkömürü, Kok

Uçucu Madde Miktari Tayini

14. ISO 1171 - Kömür, Kok

Kül Miktarı Tayini

15. TS ISO 5072 - Kahverengi Kömür, Linyit

Gerçek Bağıl Yoğunluğun Tayini - Piknometre Yöntemi

16. ASTM D3172 - Kömür, Kok

Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması Gravimetrik Yöntem

17. ASTM D 409/D409M - Kömür

Öğütülebilirlik İndisi Tayini Hardgrove (HGI) Yöntemi

18. ISO 18283 - Taşkömürü, Kok

Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi

19. ISO 1953 - Taşkömürü

Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Yöntemi

20. ISO 5074 - Taşkömürü

Öğütülebilirlik Indisi Tayini Hardgrove (HGI) Yöntemi

21. ASTM D5003 - Petrol Koku

Öğütülebilirlik Indisi Tayini Hardgrove (HGI) Yöntemi

22. ASTM D720 / D720M - Kömür

Serbest Kabarma İndisi Tayini

23. ASTM D1857/ D 1857M - Kömür, Kok

Kül Ergime Sıcaklığı Tayini

24. ASTM D5373 - Kömür

Karbon (C), Hidrojen (H) ve Azot (N) Miktarı Tayini Aletli Analiz Yöntemi

25. ISO 13605 - Kömür, Kok

Külde Majör ve Minör Elementlerin Tayini, Dalga Boyu Ayırmalı X-Ray Floresans Yöntemi

26. ASTM D4326 - Kömür, Kok

Külde Majör ve Minör Elementlerin Tayini, XRF Yöntemi